Publiceret fra 2013

110 af 11 indlæg

Referat af bestyrelsesmødet den 24.. oktober 2013

af Grethe Seekjær

Nr.: 4 Sted: Anne GV 68 Til stede: Per, Jørgen, Anne og Grethe Afbud/fraværende: Gry GV22 Referent: Grethe GV58A   Referat: 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde   2. Opfølgning på aktuelle sager Arbejdsdag: God tilslutning og god stemning. Tak for indsatsen til de fremmødte – også til de beboere der efterfølgende har moderniseret […]

Referat af bestyrelsesmødet den 29. august 2013

af Grethe Seekjær

Nr.: 3 Dato: Torsdag d. 29.08 2013 kl. 20.00 Sted: Grethe GV 58A Til stede: Anne, Jørgen, Grethe og Per Afbud/fraværende: Gry GV 22 med afbud Referent: Grethe   Referat:   1. Siden sidst Arbejdsaftner God tilslutning til de to arbejdsaftner og meget praktisk arbejde blev udført. Tak for indsatsen. Vi vil gerne fastholde de […]

Byggesagen Gartnervænget 22

af Grethe Seekjær

Orientering om byggeriet GV 22 Som tidligere meddelt her på hjemmesiden, er byggesagen igen behandlet og godkendt af Skanderborg Kommune. Ankesagen kører som planlagt og bestyrelsen regner med, at der vil gå et godt stykke tid inden den behandles. Bestyrelsen har desuden bedt om aktindsigt i byggesagen med det formål, at den snak og de […]

Referat af bestyrelsesmøde den 15. maj 2013

af Per Eskildsen

Nr.: 2 Dato: Onsdag d. 15. maj 2013 kl. 20.00 Sted: Vi mødes kl. 20:00 ved GV 43 for at kigge på båndforsejling. Herefter hos Per Til stede: Anne, Per, Grethe, Jørgen og Gry Afbud/fraværende: Ingen Referent: Gry 1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde Referatet sendes til bestyrelsen, hvorefter Per ligger det på hjemmesiden. 2. Grundejerforeningens […]

Referat af bestyrelsesmødet den 18. april 2013

af Webmaster

Nr.: 1 Dato: Torsdag d. 18.april 2013 kl. 20.00 Sted: Grethe GV 58A Til stede: Anne, Jørgen, Grethe, Per og Gry Afbud/fraværende: Ingen Referent: Gry Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen 2013 Referatet fra Generalforsamlingen underskrives af den valgte bestyrelse. 2. Bestyrelsens konstituering Valg af formand: Grethe Valg af næstformand: Anne Valg af kasserer: […]

Referat fra den ordinære generalforsamling 2013

af Grethe Seekjær
Møde

Referat fra den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Gartnervænget. Afholdt torsdag den 21. marts 2013 kl. 20.00 på Restaurant Sønder Ege, Ry. Dagsorden iflg. § 13 i vedtægterne: Valg af dirigent. Uffe GV 17 blev valgt som dirigent. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed det forløbne år. > Se formandens beretning. Forelæggelse af det reviderede regnskab […]

Formandens beretning 2013

af Grethe Seekjær

Formandens beretning ved generalforsamlingen den 21. marts 2013  Velkommen til generalforsamlingen 2013. Også velkommen til eventuelle nye grundejere. I det forløbne år der er gået siden sidste generalforsamling, er der sket følgende i Grundejerforeningen: Affaldsplanen Affaldsplanen blev effektueret umiddelbart efter sidste generalforsamling. Umiddelbart er der ikke rettet henvendelse til bestyrelsen om at genoverveje løsningen og […]

Referat af bestyrelsesmødet den 7. marts 2013

af Grethe Seekjær

Nr.: 6 Dato: Torsdag d. 7.marts 2013 kl. 20.00 Sted: Jørgen Til stede: Jørgen GV14, Gry GV22, Per GV34, Gethe GV58A, Anne GV68 Afbud/fraværende: Ingen. Referent: Anne Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 2. Orientering fra og valg af ansvarlige til udvalg. Velkomstudvalg v. Per: Der er ikke kommet nye beboere siden sidste […]

Referat af bestyrelsesmødet den 7. februar 2013

af Grethe Seekjær

Nr.: 2 Dato: Torsdag d. 7. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Per GV34 Til stede: Jørgen GV14, Gry GV22, Per GV34, Grethe GV 58A, Anne GV68 Afbud/fraværende: Referent: Anne GV68 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde   2. Orientering fra og valg af ansvarlige til udvalg. Velkomstudvalg v. Per Revidering af velkomstfolder for […]

Grundejerforeningen

af Webmaster
Foto fra Gartnervænget

Ifølge lokalplanen er alle 56 grundejere forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen. Grundejerforeningen skal årligt i marts måned afholde generalforsamling, som er foreningens højeste myndighed. Her fastsættes kontingentet hvert år. Det opkræves den 1. maj. Kontingent for 2011 er 1.200 kr. Betalingen forfalder den 1. maj 2011. Foreningens vedtægter beskriver retningslinjerne for foreningens drift. […]