Publiceret fra 2016

110 af 11 indlæg

Referat fra bestyrelsesmødet den 14. juni 2016

af Grethe Seekjær

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3 afholdt hos Jørgen Lindberg Deltagere: Formand: Grethe Seekjær GV nr. 58A Kasserer: Jørgen Lindbjerg GV nr. 14 Sekretær: Allan Dahl GV nr. 40 Medlem: Hans Sørensen GV nr. 43 1. Siden sidst – nyt fra området generelt GV 24 solgt, med overtagelse d. 1 oktober GV 5 er sat til […]

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. maj 2016

af Grethe Seekjær
Solnedgang over legepladsen i Garnervænget

Nr. 2 – Afholdt hos Uffe Winther d. 3. maj 2016 Deltagere: Formand: Grethe Seekjær GV nr. 58A Næstformand: Uffe Vinther GV nr. 17 Kasserer: Jørgen Lindbjerg GV nr. 14 Sekretær: Allan Dahl GV nr. 40 1. Siden sidst – nyt fra området generelt Referat fra Generalforsamling er underskrevet Intet nyt at berette 2. Nyt fra […]

Rottebekæmpelse på Violvej

af Grethe Seekjær

Bestyrelsen er fra beboerne på Violvej blevet orienteret om, at der på den tomme grund ud til stien er en brønd, som er blevet invaderet af rotter. Kommunen er på sagen og der er udlagt gift. Skaden vil blive udbedret snarest. Bestyrelsen orienterer om dette for at grundejere i Gartnervænget er opmærksomme på, at hvis […]

Aflevering af arbejdet med fibernet ved Aura

af Grethe Seekjær

Gravearbejdet med fibernettet er nu afsluttet. Der er husstande, som endnu ikke er blevet færdiginstalleret. Dette sker snarest, men der er pt. meget efterspørgsel af teknikere. Aura har indbudt bestyrelsen til afleveringsforretning. Fra bestyrelsen deltog Grethe GV 58A og Hans GV 43. Efter gennemgangen af arealerne, som tilhører fællesområdet ( 1 meter fra vej 9, […]

Referat af bestyrelsesmødet den 5. april 2016

af Grethe Seekjær

Referat fra bestyrelsesmødet nr. 1 Afholdt hos Grethe Seekjær den 5. april 2016 1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 9. mart 2016 Referatet blev gennemgået og der foretages rettelser inden underskrift og publicering. Grethe sørger for dette. 2. Konstituering af bestyrelsen Bestyrelsen er konstitueret som følger: Formand: Grethe Seekjær GV nr. 58A Næstformand: Uffe […]

Referat fra den ordinære generalforsamling 2016

af Grethe Seekjær

Referat af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Gartnervænget, afholdt den 16. marts 2016 1. Valg af dirigent Svend GV 66B blev valgt som dirigent. Dirigenten startede generalforsamlingen med at konstatere, at indkaldelse mv. var korrekt og at generalforsamlingen hermed er lovlig. Dirigenten havde konkrete forslag til ændring af dagsorden. Dette blev godkendt og referatet er skrevet […]

Referat af bestyrelsesmødet den 8. marts 2016

af Grethe Seekjær
Gartnervænget set fra Langebakke

Afholdt hos Grethe 1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 10.2.16. Godkendt 2. Nyt fra udvalgene Legeplads – materialer er nu bestilt og der er pris på 15.000 kr for ny gynge. Tages med i budget 2016 Vejudvalg – der er indhentet overslag og gode råd om vejvedligehold. Tages med på generalforsamlingen Skovudvalg – der […]

Ordinær generalforsamling onsdag den 16. marts 2016

af Grethe Seekjær
Foto fra Gartnervænget

Grundejerforeningen Gartnervænget Ry afholder ordinær generalforsamling onsdag den 16.marts 2016 kl. 20:00 i Sognehuset, Kildebakken, Ry Dagsorden ifølge § 13 i vedtægterne Valg af dirigent Bestyrelsens beretning og foreningens virksomhed i det forløbne år Orientering fra legepladsudvalg om de igangsatte initiativer Orientering om prisoverslag på asfaltering og vedligeholdelse af vej Revideret regnskab til godkendelse. Se […]

Generalforsamling 2016 1. indkaldelse

af Grethe Seekjær
Møde

Der afholdes generalforsamling i Grundejerforeningen Gartnervænget, Ry Onsdag den 16. marts 2016 kl. 20.00 Dagsorden udsendes senest 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen og kan læses på hjemmesiden eller i opslagskassen. Ligeledes vil der i den forbindelse være information om sted ( enten Sognehuset eller Hotel Blicher ). Punkter til generalforsamlingen skal være bestyrelsesformanden i hænde senest […]

Installation af fibernet i Gartnervænget

af Grethe Seekjær

Installation af fibernet i Gartnervænget er nu påbegyndt. Da der pt. er frost i jorden, er det på nuværende tidspunkt usikkert med slutdatoen. Bestyrelsen er ikke blevet informeret om etableringen af Fibernettet. Bestyrelsen er derfor heller ikke blevet informeret om starttidspunktet og heller ikke om omfanget af arbejdet med nedgravning af kabler mv. Det skal vi naturligvis beklage, […]