Publiceret fra 2017

110 af 14 indlæg

Flere træer fældes på skovarealet

af Grethe Seekjær

Skovdyrkerne har konstateret, at der mangler fældning af træer på det sidste stykke af skovarealet. Dette arbejde bliver nu udført i de kommende dage og forventes afsluttet senest fredag den  8. september 2017. Der vil muligvis kunne være støjgener i perioden.

Oprydning og skovpleje i Gartnervænget

af Grethe Seekjær

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet med at finde en løsning på pleje og oprydning af vores ”skovarealer”. Vi har erkendt at vi ikke selv kan klare den opgave – vi mangler hænder og træerne er blevet alt for store. Vi har derfor som tidligere nævnt, lavet aftale med Skovdyrkerne, som har professionel kompetence til […]

Stor tilslutning til arbejdslørdagen og vejfesten 2017

af Grethe Seekjær

Bestyrelsen takker hermed for den helt fantastiske tilslutning til arbejdslørdagen og vejfesten den 24. juni 2017. Vi fik klaret rigtig mange opgaver på trods af småregn, men det var rigtig dejligt og hyggeligt. De efterfølgende aktiviteter havde ligeledes god opbakning. Mange børn forsøgte at sælge ud i legetøj mv. Den helt store tilslutning oplevede vi […]

Referat af bestyrelsesmøde den 15. maj 2017

af Grethe Seekjær

Til stede var Grethe (formand), Britta (næstformand) og Carl (sekretær) 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 19. april 2017 blev godkendt. 2 Siden sidst GV 58B er blevet solgt til overtagelse 1.7.2017. Ved indkørslen til GV sættes et dobbeltskilt til brug for at annoncere og minde om, når der er fællesaktiviteter. Spørgsmålet om opkøb af udlejningsejendomme […]

Referat af bestyrelsesmøde den 19. april 2017

af Grethe Seekjær

Bestyrelsen var mødt fuldtallig. 0 Referat fra bestyrelsesmødet den 30. marts 2017 Referatet blev godkendt. 1 Siden sidst Formanden nævnte, at Jacob i GV18 havde peget på muligheden af økonomisk støtte fra kommunen til vedligeholdelse af foreningens legepladser. Bestyrelsen (Britta) finder ud af, hvordan der ansøges (vist inden 15/10). Argumentet er bl.a at legepladserne bruges […]

Advarsel – Området er ramt af indbrud

af Grethe Seekjær

I perioden fra søndag den 30. april og indtil den 2. maj har vores nærmeste naboer på Violvej været ramt af flere indbrud. Angiveligt er indbrudstyvene forsvundet gennem Gartnervænget. Bestyrelsen opfordrer til skærpet opmærksomhed i området. Hvis du ser noget mistænkeligt, ret da henvendelse til politiet, som er i gang med at undersøge sagerne. Venlig […]

Referat af bestyrelsesmødet den 30. marts 2017

af Grethe Seekjær

1. Bestyrelsen konstituerede sig som følger Formand: Grethe Seekjær (GV 58A), næstformand: Britta Adamsson (GV 15), kasserer: Jørgen Lindbjerg (GV 14), bestyrelsesmedlemmer: Hans Sørensen (GV 43) og sekretær Carl Balle Petersen (GV 6). (Hans var ikke til stede på mødet) 2. Generalforsamlingen 23. marts 2017 Generel tilfredshed, god stemning, men begrænset fremmøde. Referatet blev gennemgået […]

Generalforsamlingen den 23. marts 2017

af Grethe Seekjær
Solnedgang over legepladsen i Garnervænget

Der var mødt repræsentanter fra 11 huse til generalforsamlingen 2017, der blev afholdt i Sognehuset på Kildebakken 1 i Ry. Se referatet fra generalforsamlingen (pdf – 1.788 kb): 20170327-GVRY-Referat-generalforsamling2017 Se beretningen (pdf – 492 kb): 20170327-GVRY-Beretning2017 Se regnskab, status og budget (pdf – 296 kb): gvry-regnskab-budget-status2017 Se vedtægterne Den nye bestyrelse Konstitueret på mødet den 30. marts 2017: […]

Referat fra bestyrelsesmødet den 8. februar 2017

af Grethe Seekjær

Referat fra bestyrelsesmøde nr 6 afholdt hos Grethe GV 58A 1. Siden sidst Allan Dahl GV 40 er flyttet fra området og i stedet indtræder Carl Balle GV 6 i bestyrelsen. Vi byder Carl velkommen til bestyrelsesarbejdet. 2. Nyt fra udvalg Skovudvalget har haft besøg af Skovdyrkerne og har sammen med dem beset vores skovarealer. […]