Generalforsamling

110 af 19 indlæg

Referat fra den ordinære generalforsamling 25. juni 2020

af Webmaster
Generalforsamling 2020 i Gartnervænget Ry

Fra bestyrelsen: Ruben nr 43, Trine nr 58 B, Jeppe nr 24 Trine bød velkommen til generalforsamlingen. Dirigent Bestyrelsen pegede på Svend nr 66 B som dirigent, Svend blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og formaliteterne var overholdt. Beretning Trine GV 58B aflagde bestyrelsens beretning. Velkommen til dette års generalforsamling med solskin, måske […]

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 24. oktober 2018

af Grethe Seekjær

Afholdt onsdag den 24.oktober 2018 kl. 19:30 i Samlingssalen, Mølleskolen Afbud: Jørgen GV 14 Fremmødte stemmeberettigede : nr 6, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 34, 36, 44, 58 A, 58 B, 66B, 68 Stemmetællere: nr 44 og nr 19 1.       Velkomst ved formand Britta Adamsson 2.       Svend Lykkemark Christensen blev valgt som dirigent 3.       […]

1. indkaldelse til generalforsamling 2019

af Grethe Seekjær

Onsdag den 20. marts 2019 Kl. 20.00 Samlingssalen på Mølleskolen Ry, Skanderborgvej 50 Punkter som ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 5. marts 2019 Dagsorden med bilag publiceres seneste den 12. marts 2019 her på hjemmesiden gvry.dk   Venlig hilsen Bestyrelsen   Se siden med bestyrelsen Se siden med […]

Referat fra bestyrelsesmødet den 9. april 2018

af Grethe Seekjær

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1  Konstituerende møde den 9.april 2018 hos Grethe GV 58A Der var afbud fra Jørgen Konstituering Formand: Britta Adamsson – GV 15 Næstformand: Jeppe Hørup Andersen – GV 24 Kasserer: Jørgen Lindbjerg – GV 14 Sekretær: Grethe Seekjær – GV 58A Medlem: Trine Elgaard Olsen – GV 58 B Fordeling af […]

Referat fra generalforsamlingen den 22. marts 2018

af Grethe Seekjær

Afholdt torsdag den 22. marts 2018 i Ry Sognehus, Kildebakken Fremmødte på generalforsamlingen Der var mødt repræsentanter fra i alt 18 huse (1, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 22, 24, 29 (lejer), 32, 33, 34, 36, 38, 42, 58 A, 58 B). Valg af dirigent Som dirigent blev Mie (GV 21) valgt. Dirigenten konstaterede […]

Generalforsamlingen den 23. marts 2017

af Grethe Seekjær
Solnedgang over legepladsen i Garnervænget

Der var mødt repræsentanter fra 11 huse til generalforsamlingen 2017, der blev afholdt i Sognehuset på Kildebakken 1 i Ry. Se referatet fra generalforsamlingen (pdf – 1.788 kb): 20170327-GVRY-Referat-generalforsamling2017 Se beretningen (pdf – 492 kb): 20170327-GVRY-Beretning2017 Se regnskab, status og budget (pdf – 296 kb): gvry-regnskab-budget-status2017 Se vedtægterne Den nye bestyrelse Konstitueret på mødet den 30. marts 2017: […]

Ordinær generalforsamling 23. marts 2017

af Grethe Seekjær
Møde

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Gartnervænget, Ry Torsdag den 23. marts 2017 kl. 20:00 I Sognehuset, Kildebakken 1, Ry Dagsorden ifølge § 13 i vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Revideret regnskab til godkendelse – se bilag  gvry-regnskab-budget-status2017.pdf 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. Se bestyrelsens […]

Generalforsamling 2017 1. indkaldelse

af Grethe Seekjær

Der afholdes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Gartnervænget, Ry Torsdag den 23. marts 2017 kl. 20.00 i Sognehuset, Kildebakken Dagsorden udsendes senest 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen og kan læses på hjemmesiden www.gvry.dk eller i opslagskassen. Punkter til generalforsamlingen skal være bestyrelsesformanden i hænde senest den 12. marts kl 24.00. Venlig hilsen Bestyrelsen